wstecz
Strona główna  ›  Aktualności wydziałowe

Aktualności wydziałowe


Konkurs Pro Juvenes


Ruszyła kolejna edycja Programu Stypendialnego „Młodzi w Łodzi”!


Hackathon 2023


Ankiety Ewaluacyjne w UMED


Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta


Reguły zapisów i zapisy na egzamin CBS


Wypełniajcie ankiety, wygrywajcie tablety


mStudia


Nabór do programu mentoringowego TopMinds 2023 – otwarty!


Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2022


Stypendia GFPS


Szkolenie specjalizacyjne


Stypendia Rządu Szwajcarskiego 2023/2024


Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2022


Projekt Smart-Up Lab 2022


HAcK NA ZDROWIE


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium


Nabór wniosków o stypendium przyznawane przez Województwo Opolskie dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim


Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego


Akcja charytatywna „Podziel się Wigilią”


Nabór do Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2022/23 otwarty!


Program BioLAB 2022-23: promocja programu


Nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego oraz pielęgniarskiego


Oferta stypendialna dla młodych naukowców


Stypendia Bayhost


Informacja na stronę o Programie Stypendialnym


Twój sukces inspiracją dla innych


Nagroda na Best Case Report Contest


CEEPUS 2021/2022 Gotowi do mobilności


Komunikat


Program Stypendialny GFPS-Polska 2021/22


Ruszyła rekrutacja


Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Akademickich Targów Pracy!


Uwaga Studenci I roku


Uwaga Studenci II roku


Drzwi Otwarte Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2021


ZAPISY NA FAKULTETY ROK III I IV


WEBINARIA „Your PhD in France”


Informacja o stypendiach


Stypendia DAAD


Nowa oferta stypendiów DAAD na 2020/2021


Regulamin egzaminów 2019/2020


Zaproszenie do udziału w projekcie “COVID-19 -zrozumieć swoje emocje poprzez fotografię”


KOMUNIKAT REKTORA W SPRAWIE SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WE WŁOSZECH – KORONAWIRUS


Wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego


ABKforUMED


Przedłużanie legitymacji


Badania lekarskie


Kalendarz rezerwacji wizyt u Prodziekanów


Uwaga Studenci I roku!


Wykład otwarty profesora Johna T. Manninga


Ubezpieczenie


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku Lekarski.


Kolejna edycja Kursu przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego


Przedłużony termin składania sprawozdań za 2018 rok


Sprawozdania za 2018 rok z badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich


ABK for UMED


BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH NA PRAKTYKI WAKACYJNE I STUDIA


Uwaga Studenci


Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego


Pomoc materialna dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim


Kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego


Uwaga Studenci V roku


Pomoc Materialna dla studentów kierunku lekarskiego


Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku


Rekrutacja na staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne 2018”


Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej


Sala ćwiczeń technik laparoskopowych


Nowy program ubezpieczeń studentów


ERASMUS+ BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH


UWAGA STUDENCI!!!


Uwaga studenci VI roku


Posiedzenie naukowe Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego


SZKOŁA LETNIA W CHENGDU W PROWINCJI SYCZUAN W CHINACH !!!


STUDENCI V ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO


Indywidualny Tok Studiów w Roku Akademickim 2017/2018


V I Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców


Ubezpieczenia studentów NNW – Uniwersytet Medyczny w Łodzi


Publiczne obrony rozpraw doktorskich


Polish School of Medicine Memorial Fund Scholarships for Masters Program at The University of Edinburgh


Aichi Medical University (Japonia) – oferta staży wakacyjnych


Uwaga studenci


UWAGA STUDENCI!!!


Stypendium na kurs online z ortopedii i chirurgii urazowej ChM Trauma and Orthopaedics (Online Distance Learning) programme


Stypendium edukacyjne na studia w University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine


Stypendia naukowe dla młodych naukowców i doktorantów na Szkołę Letnia w Szkocji: The Edinburgh Summer School Clinical Education


Roczne stypendia naukowe dla młodych lekarzy i doktorantów w University of Edinburgh Medical School w Szkocji: Polish School of Medicine Memorial Fund Scholarship


UWAGA


Erasmus+ bezpłatne kursy językowe dla osób wyjeżdżających


Ubezpieczenie 2016/2017


STUDENCI II ROKU


ŁÓDZKIE PROMUJE START-UPY – 25.10.2016


STUDENCI V ROKU


Socjologia w medycynie – Uwaga Studenci II roku!!


Rekrutacja do kolejnej edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi


Uruchomienie sieci EDUROAM w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


KONSULTACJE dla IV roku WL


60-lecie IFMSA-Poland


Badania okresowe studentów


Witamy wszystkich pasjonatów koszykówki !


UWAGA STUDENCI


Aichi Medical University (Japonia) – oferta staży wakacyjnych


Sprawozdanie za 2015 rok z badań finansowanych służących rozwojowi młodych naukowców


Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki wspiera także studentki


Światowej sławy chirurg – gościem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego


Zapisy na fakultety


I Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych STN UM w Łodzi


Zapisz się na warsztaty


Nagroda PTHiT dla Młodego Badacza


Uwaga studenci II, III oraz V roku kierunku lekarskiego !


Pierwsze zajęcia seminaryjne z przedmiotu: Kardiologia dziecięca…


Szkolenie z wykorzystania platformy Ingenuity Pathway Analysis


Indywidualny Tok Studiów w Roku Akademickim 2015/2016


UWAGA STUDENCI VI ROKU


Ogłoszenie dla V roku – przedmiot Parazytologia


Konkurs na fakultety dla VI roku Wydziału Lekarskiego


Egzamin z neurologii dla V roku


Zmiana zasad kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbywania stażu…


Egzamin ustny z przedmiotu „Ratownictwo Medyczne” dla roku VI


Umed Streetball


Szkolenia Akademickich Targów Pracy


Zapisy na fakultety


Projekt „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”


Zainwestuj w siebie. Dołącz do ISI!


Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom


Zapisy


Konkurs na fakultety dla V roku Wydziału Lekarskiego


UWAGA studenci Wydz. Lekarskiego


Zebranie Koła Pediatrycznego


Spotkanie organizacyjne Koła Naukowego „Immunologia Infekcyjna”


Kursy przygotowawcze do Lekarskiego Egzaminu Końcowego


UWAGA Studenci Wydz. Lekarskiego


V SYMPOZJUM „POSTĘPY W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII”


Konferencja „Postępy Kardiologii Klinicznej”


UWAGA STUDENCI V ROKU


UWAGA STUDENCI II ROKU


Uwaga Studenci!!!


Uwaga Studenci II roku


Nowe Ubezpieczenia studenckie


Uwaga!!!


Dzień Informacji o Rekonstrukcjach Piersi – BRA Day


Uwaga studenci I roku


Uwaga studenci V roku Wydziału Lekarskiego


Posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego


I Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej


Informacja dla studentów II roku


Najlepszy student medycyny w Polsce jest z Umedu!


Studenci Uniwersytetu Medycznego znów tryumfują w Holandii


Indywidualny Tok Studiów w roku akademickim 2014/2015


Studenckie Noble Przyznane!


Szkolenie „Co ty wiesz o zarabianiu?”


Zaproszenie na wykład otwarty Profesor Ady Yonath


Młodzi w Łodzi – Językowzięci


Warsztaty i szkolenia organizowane przez Akademickie Biuro Karier


Zapraszamy na V edycję Warsztatów USG!!!


Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego dla studentów przyznane!


Juvenes Pro Arte


Drodzy Absolwenci


Studenci Publikują – projekt łódzkiego oddziału IFMSA-Poland


Aktualzacja karty i programu praktyk dla studentów II roku studiów


Systemy informatyczne wspomagające pracę lekarza


IV Warsztaty Edukacji Medycznej


UWAGA – sprawozdanie z badań służących rozwojowi młodych naukowców


Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego


Komunikat Prorektora ds. Kształcenia, w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta


Juvenes Pro Medicina


III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych


UWAGA!!!


OGŁOSZENIE


Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego przy I Katedrze Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi


Konkurs na organizację zajęć fakultatywnych dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego


Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego rocznik 2012/2013


Kurs przygotowawczy do LEK


II poprawa sprawdzenia wiadomości z „Ekologii”


European Konwledge Test


Kursy przygotowawcze do LEK


I poprawa sprawdzenia wiadomości z „Ekologii”


Warsztaty dramowe „Relacja lekarz – pacjent”


Kurs Języka Migowego dla Służb Medycznych


SKN przy I Katedrze Ginekologii i Położnictwa


Inauguracyjna Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych – Wykład Pana Leszka Mellibrudy „Marzenia i rzeczywistość polskich farmaceutów”


Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych zaprasza wszystkich studentów chętnych do pracy w kole naukowym


Wykłady prowadzone przez pracowników Instytutu Medycyny Pracy


Spotkanie informacyjne SKN przy I Katedrze Ginekologii i Położnictwa


Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca


Warsztatowy zawrót głowy


Spotkanie informacyjne SKN przy I Katedrze Ginekologii i Położnictwa


Uwaga poszukiwana/poszukiwany


III edycja miejskiego programu stypendialnego


UWAGA STUDENCI V ROKU – ZMIANA MIEJSCA EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z NEUROLOGII !!!


Wesprzyjmy Łódzkiego Naukowca w Plebiscycie Polacy z Werwą!


Głosowanie dotyczące prawa do organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych


Obliczanie średniej ocen w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


XIV edycja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim


Uwaga studenci IV roku


ZAWIADOMIENIE dla Studentów VI Roku Wydziału Lekarskiego


Uwaga studenci wszystkich lat….


Komunikat o egzaminach poprawkowych dla kandydatów do stypendiów Programu Erasmus


Warsztaty USG


III Konferencja „Warsztaty Przyszłościowe”.


Sprawozdania dot. wniosków o finansowanie rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich


Sukces studentów Uniwersytetu Medycznego


Karta przedmiotu „Nauczanie Zintegrowane”


STUDENCKI NOBEL 2013


Uwaga Studenci III roku!!!


Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego


UWAGA STUDENCI II ROKU !!!!


Szkolenia, warsztaty, wykłady w trakcie Akademickich Targów Pracy 2013 !


Warszaty BLS


Konferencja „Błędy Medyczne”


Publiczna obrona pracy doktorskiej na Wydziale Lekarskim


Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich


Ogólnopolski Konkurs Przypadki Medyczne


UWAGA studenci IV roku Wydziału Lekarskiego


Warsztaty Spirometryczne – interpretacja wyników badań spirometrycznego i bodypletyzmograficznego


Uwaga Studenci!!!


Uwaga Studenci V roku


Łódzkie wspiera naukowców – wykorzystaj to!


Projekt Studenci Publikują – „Praca naukowa krok po kroku”


Konkurs Redaktor Naczelnej Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej na najlepszą studencką pracę oryginalną – EDYCJA II


UWAGA STUDENCI!


Publiczna obrona pracy doktorskiej na Wydziale Lekarskim


Zebranie Rady Pedagogicznej


I Katedra Ginekologii i Położnictwa informuje


Publiczne obrony prac doktorskich na Wydziale Lekarskim


ZOSTAŃ POTENCJALNYM HONOROWYM DAWCĄ SZPIKU


Otwarcie „Centrum Dydaktycznego – Łatwy Dostęp”


Publiczne obrony prac doktorskich na Wydziale Lekarskim


Uwaga


II edycja Kursu Samoobrony dla Kobiet w ramach projektu „Daphne”


PLANY


Uwaga studenci!!!


Zajęcia praktyczne z „Biologii medycznej”


Zaproszenie do udziału w nowym projekcie PEER SUPPORT


Ubezpieczenie NNW i OC


Studenci V roku Wydziału Lekarskiego


NOWE GODZINY PRACY DZIEKANATU !!!


Studenci I roku !


Uwaga Studenci (rocznik 2011/2012)!


Uwaga studenci V roku !!!


Nowy plan na rok akademicki 2012/2013


Uwaga studenci II roku Wydziału Lekarskiego.


Uwaga studenci V roku Wydziału Lekarskiego


Wyniki konkursu na hasło promujące badanie „Losy absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”


Zwycięska Dziewczyna Przyszłości z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi!


Sukces Łódzkiej Diabetologii


Skierowania na wakacyjne praktyki


UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO !


Międzynarodowy Dzień Pamięci o Osobach Zmarłych w Związku z AIDS


Skierowania na praktyki wakacyjne


Konferencja „Prawo i Medycyna”


Otwarty nabór studentów do udziału w projekcie badawczym TEAM


Uwaga studenci I i II roku Wydziału lekarskiego!!!


Uwaga studenci I i II roku Wydziału lekarskiego!!!


Zmiana godzin wykładów dla Wydziału Lekarskiego IV rok


Wykład z biologii molekularnej dla III roku


II Konferencja „Warsztaty Przyszłościowe”


Wykłady z patofizjologii


Zmiany terminów zajęć z przedmiotu „Medycyna rozrodu z seksuologią”


Konkurs na najlepszą studencką pracę oryginalną dotyczącą zagadnień z zakresu medycyny wewnętrznej


Zmiana miejsca odbywania się wykładów z Hematologii dla V roku Wydziału Lekarskiego.


UWAGA! STUDENCI IV ROKU (gr 6 i 9)


UWAGA! Studenci V roku zmiana miejsca odbywania się wykładów z ginekologii


Posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego


Wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego


Uwaga Studenci I-ego i II-ego Roku!!!


Zmiany sal dla 13 i 15 grupy dziekańskiej


Publiczne obrony pracy doktorskich na Wydziale Lekarskim


Rekrutacja na studia 2012/2013 w ramach programu ERASMUS


Rekrutacja na praktyki 2011/2012 w ramach programu ERASMUS


Regulamin zajęć w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof


74 Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Naukowego Młodzieży Twórczej „Aktualne problemy medycyny teoretycznej, klinicznej, prewencyjnej oraz stomatologii i farmacji”


Uwaga, studenci studiów niestacjonarnych


Obrony prac doktorskich na Wydziale Lekarskim


Uwaga Studencie I i II roku!!!


Publiczne obrony prac doktorskich Wydziału Lekarskiego


Składanie sprawozdań dot. wniosków o finansowanie rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich


Uroczystość wręczenia dyplomów dla absolwentów


Drodzy studenci, Dziekanat Wydziału Lekarskiego przypomina o praktykach


Zaliczenie testowe z farmakologii klinicznej


UWAGA STUDENCI II ROKU!


UWAGA STUDENCI III ROKU !


Kiermasz książek wydawnictwa Elsevier


Karty egzaminacyje


Szpital Pluszowego Misia


Uwaga Studenci I i II roku


UWAGA!!! przeniesienie zajęć


Wyniki zapisów na zajęcia fakultatywne


Uwaga! Zmiany w planach…


Zajęcia z etyki


UWAGA!!! termin zajęć z laryngologii dziecięcej


Podsumowanie spotkania informacyjnego dla studentów pierwszego roku


Zasady udzielania awansów, powtarzania i przepisywania ocen dla studentów kierunku lekarskiego


Uwaga słuchacze I roku


3 miejsce Wydziału Lekarskiego w Lekarskim Egzaminie Państwowym


Uwaga Studenci I Roku – wejściówka na zajęcia z biologii medycznej


Stypendium naukowe Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów I roku


Uwaga!!! spotkanie informacyjne dla I roku


25. Festival International de Musique Universitaire


Oferta lato 2011 AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi