wstecz

Publiczne obrony pracy doktorskich na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24.02.2012 r. w Sali 209 w Łodzi, ul. Pomorska 251 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

Godz. 13.00 lek. dent. Barbary Łapińskiej
Praca doktorska p.t. „Połączenie ceramiki dentystycznej z materiałami kompozytowymi. Badania doświadczalne.”.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sokołowski

W auli Rektoratu al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne obrony:

W dniu 29.02.2012r.

Godz. 11.00 lek. med. Ewy Szymczyk
Praca doktorska. p.t. „Zastosowanie techniki śledzenia markerów akustycznych do oceny żywotności mięśnia sercowego po zawale serca”.
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kasprzak

Godz. 12.00 lek. med. Joanny Jędrzychowskiej-Baraniak
Praca doktorska. p.t. „Zastosowanie wybranych parametrów echokardiografii spoczynkowej i dobutaminowej w ocenie układu krążenia i stratyfikacji ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby”.
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kasprzak

Godz. 13.00 lek. stom. Katarzyny Romańczuk
Praca doktorska. p.t. „Ocena stanu jamy ustnej pod kątem potrzeb protetycznych u osób w wieku poprodukcyjnym (na podstawie badania przeprowadzonego wśród pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej”.
Promotor: prof. dr hab. Maciej Romanowicz

W dniu 02.03.2012 r.

Godz. 12.00 mgr inż. Kamili Koprowskiej
Praca doktorska p.t. „Molekularne podstawy śmierci indukowanej w komórkach czerniak przez partenolid, stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi”.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż

W dniu 07.03.2012 r.

Godz. 12.00 lek. med. Anny Wolskiej
Praca doktorska p.t. „Ekspresja i funkcjonalność receptorów Toll-podobnych komórek jednojądrowych krwi obwodowej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową „.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Robak

Praca do wglądu Biblioteka Główna UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.