Category Archives: Aktualności Pracownicze

Ruszyła kolejna edycja Programu Stypendialnego „Młodzi w Łodzi”!

Uniwersytet Medyczny w Łodzi po raz kolejny bierze udział w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi”. W tym roku ufundowaliśmy zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim dla dwóch osób.

Zapraszamy najlepszych studentów do składania aplikacji. Termin zgłaszania upływa 27 października.

>>APLIKUJ<<

 

W jaki sposób można otrzymać stypendium?

Wystarczy być studentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i spełniać wymagania określone w regulaminie programu stypendialnego oraz w okresie trwania naboru wniosków wypełnić i wysłać dostępny przy poszczególnych programach stypendialnych elektroniczny formularz aplikacyjny.

 

Nasz regulamin:

Pobierz

 

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przyjmowania wniosków jest 27 października 2023 r. 

 

W jaki sposób wybierani są stypendyści?

Komisje Stypendialne składające się z przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz programu Młodzi w Łodzi dokonują oceny wniosków przyznając punktację według skali określonej w poszczególnych regulaminach. Student z najwyższą liczbą punktów zostaje stypendystą danego pracodawcy.

 

Kiedy dowiesz się czy zostałeś stypendystą?

Lista Stypendystów zostanie opublikowana na stronie mlodziwlodzi.pl 15 listopada 2023 r.

Granty Fundacji Kościuszkowskiej

Nabór na granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej 

Nabór dotyczy prowadzenia projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US. 

GRANTY PRZYZNAWANE SĄ WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH: 

Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Trwające od 3 do 6 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych. 

Kosciuszko Foundation Grants to granty trwające od 3 do 6 miesięcy przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni lub organizacji pozarządowej w USA. 

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawane jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach. Przyznawane są maksymalnie na 9 miesięcy. 

  

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:https://thekf.org/scholarship/exchange-program-to-the-us-grants-and-fellowships/ 

Wnioski można składać do 15 listopada 2023 r.  

 Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org 

The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych. 

Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków w ramach drugiej rundy 2022 otwarty!

Ogłaszamy nabór wniosków do programu Granty Interwencyjne NAWA w ramach drugiej rundy w roku 2022. Najlepsze projekty stanowiące odpowiedź na szybko zmieniający się świat, mogą otrzymać finansowanie w wysokości do 300 tys. zł.

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

To program uzupełniający ofertę grantów dla naukowców. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania, a ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Ponadto kluczowym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych projektu. Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

W 2022 r. nabór został podzielony na dwie rundy. Nabór w ramach pierwszej z nich prowadzony był w okresie od 28 marca do 30 czerwca, a do systemu teleinformatycznego NAWA wpłynęło 55 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 11 projektów interwencyjnych.

Nabór wniosków w ramach drugiej rundy prowadzony będzie od 1 września do 15 listopada 2022 r. (lub do wyczerpania alokacji). Z dostępnych na ten cel środków pozostało 2 118 091,92 zł. 

Przypominamy, że składane wnioski oceniane są na bieżąco, co oznacza, że pula środków przeznaczona do rozdysponowania w ramach drugiej rundy aplikacyjnej w 2022 r. może zostać wyczerpana przed 15 listopada 2022 r.

https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie

https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2592:granty-interwencyjne-nawa-nabor-wnioskow-w-ramach-drugiej-rundy-2022-otwarty&catid=26:aktualnosci&lang=pl

VI Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS

 

VI Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej MICROBS

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej MICROBS. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca 2022 roku w formie online.

Konferencja ma na celu przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:

  • archeony,
  • bakterie,
  • drożdże,
  • grzyby,
  • mikroalgi,
  • oraz inne proste organizmy eukariotyczne.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. inż. Katarzyna Wolny-Koładka, prof. URK z Katedry Mikrobiologii i Biomonitoringu, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Zagrożenia mikrobiologiczne występujące w środowisku ośrodków jazdy konnej


 dr hab. inż. Marek Kieliszek, prof. SGGW z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Instytutu Nauk o Żywności, Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Drożdże wzbogacone w selen – analiza profilu kwasów tłuszczowych


Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:  https://fundacja-tygiel.pl/microbs/

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w latach 2016-2021

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Fundacja Ronalda McDonalda ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę doktorską, obronioną w latach 2016 – 2021,  o tematyce obejmującej szeroko rozumiane problemy chorego dziecka i jego opiekunów, podczas całego okresu ich zmagań z chorobą.

Prace doktorskie można przesyłać na adres Fundacji do dnia 15.02.2022r.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce „Wydarzenia”, a także dołączone, jako załącznik do maila.

https://www.frm.org.pl/pl/wydarzenia/konkurs-na-najlepsza-prace-doktorska

 

B1 Plakat Konkurs prac doktorskich

Formularz do konkursu

Regulamin konkursu prac doktorskich 2021-2022