wstecz

Stypendia DAAD dla studentów i pracowników

Stypendia są przeznaczone dla następujących grup:

  • Stypendia dla studentów i absolwentów
  • Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców
  • Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich
  • Stypendia dla byłych stypendystów

Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej www.daad.pl.

Pobierz broszurę