Strona główna  ›  Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Kierownik Dziekanatu

mgr Julita Ławkiedraj

e-mail: julita.lawkiedraj@umed.lodz.pl