Category Archives: Aktualności Pracownicze

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  29.11.2017 r.
godz. 1100  mgr Katarzyny Owczarek

p.t. „Ocena aktywności przeciwzapalnej flawanolowych ekstraktów wizolowanych z nasion wiesiołka i owoców pigwowca.”

Promotor:dr hab. Urszula Lewandowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Beata Sadowska
dr hab. Anna Plejnik

godz. 1200  mgr Krzysztofa Siczka
p.t. „Nowe formy terapii nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego w oparciu o preparaty na bazie srebra.”

Promotor:
prof. dr hab. Jakub Fichna

Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Piotr Właź
prof. dr hab. Mariusz Sacharczuk

godz. 1300  mgr Doroty Katarzyny Pomorskiej
p.t. „Badanie nowych syntetycznych heterocykli jako potencjalnych związków o działaniu przeciwnowotworowym. ”

Promotor:prof. dr hab. Anna Janecka

Recenzenci:
prof. dr hab. Barbara Nawrot
prof. dr hab. Bogdan Walkowiak

godz. 1400   lek. med. Jolanty Żok
p.t. „Odległe wyniki leczenia chorych na raka okrężnicy w trzecim stopniu zaawansowania, z uwzględnieniem znaczenia wybranych czynników kliniczno-patomorfologicznych.”

Promotor:dr hab. Renata Duchnowska

Recenzenci:
dr hab. Maria Litwiniuk
dr hab. Dariusz M. Kowalski

dnia  01.12.2017 r.
godz. 1100 lek. dent.  Sandry Osiewacz
p.t. „Diagnostyka i leczenie dysfunkcji języka u pacjentów w wieku rozwojowym.”

Promotor:
prof. dr hab. Elżbieta Pawłowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
prof. dr hab. Beata Kawala

 

godz. 1200 lek. dent.  Adriana Strzeckiego
p.t. „Jakościowa i ilościowa ocena zębowych, wyrostkowych oraz szkieletowych efektów szybkiej ekspansji szczęki u szczurów – analiza CBCT oraz MICRO-CT.”

Promotor:
prof. dr hab. Elżbieta Pawłowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
prof. dr hab. Beata Kawala

godz. 1300  lek. dent.  Renaty Pazera
p.t. „Wykorzystanie biologicznego potencjału niedojrzałych zębów stałych w regeneracji kompleksu miazgowo-zębinowego w następstwie obumarcia miazgi.”

Promotor:
prof. dr hab. Joanna Szczepańska

Recenzenci:
prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk
dr hab. Lidia Postek-Stefańska

 

dnia  06.12.2017 r.

godz. 1100 mgr Anny Świerczyńskiej-Ciepłucha
p.t. „Związek między astenozoospermią a wybranymi parametrami nasienia u niepłodnych mężczyzn.”

Promotor:
prof. dr hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer

Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Piasecka
prof. dr hab. Waldemar Różański

godz. 1200  mgr Agaty Kubickiej-Sierszeń
p.t. „Wpływ wybranych czynników bakteryjnych i wirusowych na apoptozę komórek dendrytycznych krwi obwodowej.”

Promotor:
prof. dr hab. Janina Grzegorczyk

Recenzenci:
prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela
dr hab. Maciej Chałubiński

godz. 1300 lek. med. Katarzyny Modrzyńskiej
p.t. „Ocena procesu przejścia młodych osób z cukrzycą typu 1 spod diabetologicznej opieki pediatrycznej do opieki internistycznej w latach 2010-2012 w wybranych ośrodkach w Polsce. ”

Promotor:
dr hab. Agnieszka Szadkowska

Recenzenci:
dr hab. Joanna Nazim
dr hab. Agnieszka Szypowska

godz. 1400  lek. med. Robarta Bibika
p.t. „Zastosowanie scyntygrafii technetem 99 do oceny popromiennego uszkodzenia ślinianek przyusznych po radioterapii u chorych z rozpoznaniem raka gardła, krtani i jamy ustnej, przy zastosowaniu napromieniania techniką IMRT.”

Promotor:
prof. dr hab. Jacek Fijuth

Recenzenci:
prof. dr hab. Beata Sas-Korczyńska
prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  25.10.2017 r.

godz. 12.00
lek. med. Marcina Krupińskiego
p.t. „Ocena wyników leczenia przezskórnego wydłużenia ścięgna Achillesa u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.”

Promotor:
prof. dr hab. Marek Synder

Recenzenci:
prof. dr hab. Kryspin Niedzielski
prof. dr hab. Grzegorz Kandzierski

 

godz. 13.00
lek. med. Niny Błasiak-Kołacińskiej
p.t. „Zastosowanie technik DWI i DTI w ocenie niezmienionej istoty białej u chorych na stwardnienie rozsiane w odniesieniu do układu ruchu.”

Promotor:
prof. dr hab. Agata  Majos

Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Biegański
dr hab. Zbigniew Serafin

 

godz. 14.00
mgr Anny Adamskiej-Bartłomiejczyk
p.t. „Projektowanie, synteza i badanie właściwości farmakologicznych nowych analogów peptydów opioidowych. ”

Promotor:
prof. dr hab. Anna Janecka

Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksandra Olma
prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

 

dnia  08.11.2017 r.

godz. 13.00
lek. med.  Justyny Kruś-Hadała
p.t. „Wpływ wybranych operacji bariatrycznych na gospodarkę glikolipidową u pacjentów z otyłością.”

Promotor:
prof. dr hab. Krzysztof Kołomecki

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Dedecjus
prof. dr hab. Krzysztof Paśnik

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich: 

 

dnia  27.09.2017 r.

godz. 1200                   lek. med. Marka Radziszewskiego

p.t. „Analiza wyników  leczenia złamań szyjki kości udowej metodą alloplastyki połowiczej Moore`a i bipolarnej

w materiale Oddziału Ortopedyczno-Urazowego SP ZOZ w Sieradzu w latach 2009-2011”

Promotor:            dr hab. Piotr Kozłowski

Recenzenci:         prof. dr hab. Sławomir Snela, dr hab. Jacek Gągała

 

godz. 1400              mgr Agnieszki Jakubowskiej

 

p.t. „Prof. dr med. Zbigniew Garnuszewski – twórca medycyny komplementarnej w Polsce i w Europie.

Analiza stosowanych metod terapeutycznych i możliwości ich wykorzystania w terapii holistycznej.”

Promotor:    dr hab. prof. nadzw. Czesław Jeśman

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Frydrychowski, dr hab. prof. nadzw. Piotr Woźniak

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM

w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  21.06.2017 r. godz. 1000 lek. stom. Oskara Armaty

p.t. „Wykorzystanie przekrojów tomografii wiązki stożkowej w diagnozowaniu złamań korzeni zębów.

Badania in vitro.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Recenzenci:         prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska

prof. dr hab. Mariusz Lipski

 

godz. 1100 lek. med. Marty Baczyńskiej-Strzecha

 

p.t. „Ocena związku pomiędzy stężeniem witaminy D w surowicy krwi kobiet

rodzących, a czasem trwania ciąży z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników genetycznych,

Promotor:    dr hab. prof. nadzw. Jarosław Kalinka

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Laudański

dr hab. prof. nadzw. Kinga Polańska

 

godz. 1200 lek. med. Piotra Troski

 

p.t. „Prewelencja i wybrane cechy grzybów wyizolowanych od pacjentów z rakiem jelita grubego”,

Promotor:    prof. dr hab. Maria Dynowska

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Kurnatowski

dr hab. prof. nadzw. Michał Tenderenda

 

godz. 1300 lek. med. Ewy Jakubowicz

 

p.t. „Analiza czynników prognostycznych u chorych z przerzutami do mózgu nie drobnokomórkowego raka

płuca leczonych napromieniowaniem.”

Promotor:    prof. dr hab. Marian Reinfuss

Promotor pomocniczy: dr n. med. Michał Spych

Recenzenci: dr hab. Ewa Sierko

dr hab. Adam Maciejczyk

 

dnia  23.06.2017 r. godz. 1000 lek. med. Agaty Salskiej

 

p.t. „Wartość prognostyczna stężenia apeliny-36 u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Chiżyński

Recenzenci:         prof. dr hab. Zenon Gawor

prof. dr hab. Marcin Gruchała

 

 

godz. 1100 lek. med. Małgorzaty Dzięcioł

 

p.t. „Znaczenie prognostyczne wybranych miRNA u chorych z pierwszym w życiu ostrym zawałem serca leczonym pierwotną angioplastyką  wieńcową.”

Promotor:            prof. dr hab. Marzenna Zielińska

Recenzenci:         prof. dr hab. Andrzej Wysokiński

dr hab. prof. nadzw. J. K. Wranicz

 

godz. 1200 lek. med. Rafała Czyżykowskiego

 

p.t. „Wpływ stresu oksydacyjnego na skuteczność chemioterapii u chorych na nie drobnokomórkowego raka płuca.”

Promotor:            prof. dr hab. Piotr Potemski

Recenzenci:         prof. dr hab. Maciej Krzakowski

dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras

 

godz. 1300 lek. dent. Borysa Tomikowskiego

p.t. „Wpływ geometrii filarów i zastosowanego cementu na retencję koron osadzonych na łącznikach implantologicznych.”

Promotor:            prof. dr hab. Beata Dejak

Recenzenci:         prof. dr hab. Tadeusz Niezgodziński

dr hab. Janusz Borowicz

 

dnia  28.06.2017 r. godz. 1000 lek. med.  Katarzyny Sobczuk

p.t. „Analiza przyczyn krwawień z dróg rodnych i wskazań do diagnostycznego wyłyżeczkowania jamy macicy u kobiet w okresie przedmenopauzalnym.”

Promotor:            prof. dr hab. Jacek Suzin

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Pertyński

prof. dr hab. Tomasz Stetkiewicz

 

 godz. 1100 lek. med. Maria Dresler

 

p.t. „Ocena tolerancji i skuteczności leczenia dolegliwości uroginekologicznych przy użyciu pessarów.”

Promotor:            prof. dr hab. Jacek Suzin

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Pertyński

prof. dr hab. Witold Malinowski

 

godz. 1200 mgr Roberta Haładaja

 

p.t. „Wykorzystanie oceny napięć mięśnia prostownika grzbietu w określeniu skuteczności terapii wielokrotnego impulsu u pacjentów z przewlekłymi bólami korzeniowymi kręgosłupa lędźwiowego.”

Promotor:            prof. dr hab. Mirosław Topol

Recenzenci:         prof. dr hab. Dariusz Witoński

dr hab. Adam Kosiński

 

godz. 1300 mgr Justyny Kiszałkiewicz

 

p.t. „Ocena ekspresji wybranych klas miRNA oraz ich genów docelowych uczestniczących w szlaku sygnałowym TGF-β/SMAD oraz osi HIF-1α/VEGF/(ING)-4 w przebiegu sarkoidozy – poszukiwanie nowych markerów diagnostycznych.”

Promotor:            prof. dr hab. Ewa Brzeziańska-Lasota

Recenzenci:         prof. dr hab. Barbara Czarnocka

prof. dr hab. Anna Dubaniewicz

 

dnia  30.06.2017 r. godz. 1200 mgr  Anny Prymont-Przymińskiej

 

p.t. „Zmiany stężenia polifenoli i zdolności antyoksydacyjnej osocza po spożyciu truskawek u zdrowych osób.”

Promotor:            prof. dr hab. Dariusz Nowak

Recenzenci:         prof. dr hab. Lech Michalczuk

dr hab. prof. nadzw. Dorota Konopacka

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

 

Posiedzenie naukowe Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w auli nr 4A na Wydziale Farmaceutycznym. Gościem posiedzenia będzie prof. dr hab. n. med. Jerzy Loba – temat wystąpienia: „Choroba Alzheimera a cukrzyca”.

Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTF
dr n. med. Anna Wojtczak

Sekretarz Oddziału Łódzkiego PTF
dr n. farm. Dariusz Andrzejczak

 

 

Publiczna obrona prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  31.05.2017 r.

godz. 1100                   lek. med. Ewy Oszczygieł

p.t. „Hormony płciowe a zaburzenia rytmu serca u mężczyzn kwalifikowanych do implantacji kardiowertera-defibrylatora w prewencji pierwotnej.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz

Recenzenci:         dr hab. prof. nadzw. Przemysław Mitkowski

dr hab. prof. nadzw. Maciej Sterliński

 

  godz. 1200                    lek. med. Eweliny Mazur-Janik

 

p.t. „Warunki życia, choroby i opieka medyczna w getcie łódzkim 1939-1944”,

Promotor:    prof. dr hab. Jerzy Supady

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Felchner

prof. dr hab. Michał Musielak

 

  godz. 1300                    lek. med. Bogdana Fijałkowskiego

 

p.t. „Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i metabolizmu kostnego u dzieci łódzkich w wieku od 9 do 13 lat z niedoborem witaminy D.”

Promotor:    prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Sewerynek

prof. dr hab. Leszek Szewczyk

  godz. 1400                    lek. med. Aleksandry Jaworowskiej

 

p.t. „Analiza przebiegu klinicznego neutropenii wrodzonych z uwzględnieniem ich podłoża genetycznego.”

Promotor:    prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Matysiak

dr hab. prof. nadzw. Jacek Treliński

 

dnia  07.06.2017 r.

godz. 1100                   mgr Łukasza Olewnika

 

p.t. „Analiza morfologiczna i unerwienie mięśnia podeszwowego – potencjalne znaczenie kliniczne.”

Promotor:            prof. dr hab. Mirosław Topol

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Kuder

dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Bajor

 

 godz. 1200                   lek. med. Igora Selmaja

 

p.t. „Rola mechanizmów eksportu zewnątrzkomórkowego małych niekodujących RNA w przebiegu

autoimmunologicznej demielinizacji w stwardnieniu rozsianym.”

Promotor:            dr hab. Marcin Mycko

Recenzenci:         prof. dr hab. Konrad Rejdak

prof. dr hab. Marian Szczepanik

godz. 1300                   mgr Marty Bielskiej

 

p.t. „Analiza zmienności genu IKZF1 (IKAROS) w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B.”

Promotor:            prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Recenzenci:         prof. dr hab. Anna Korycka-Wołowiec

prof. dr hab. Bernarda Kazanowska

 

dnia  14.06.2017 r.

 

godz. 1300                      lek. med. Michała Orskiego               

 

p.t. „Analiza wpływu wybranych czynników na ubytek komórek śródbłonka rogówki po fakoemulsyfikacji zaćmy.”

Promotor:            dr hab. Michał Wilczyński

Recenzenci:         prof. dr hab. katarzyna Michalska-Małecka

prof. dr hab. Piotr Jurowski

 

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM

w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Sukces Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego

Z przyjemnością informujemy, że dwie prace naukowe przygotowane przez zespół Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zostały zaprezentowane na światowej konferencji Digestive Disease Week 2017 w Chicago w dniach 06-09.05.2017r.

Badania dotyczące znaczenia szlaków sygnałowych w karcynogenezie raka trzustki oraz wczesnej diagnostyki tego nowotworu spotkały się z dużym zainteresowaniem:

1) Prognostic role of  Hedgehog signaling pathway markers in pancreatic carcinogenesis. Autorzy: Katarzyna Winter, Janusz Strzelczyk, Monika Dzieniecka, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marian Danilewicz, Ewa Małecka-Panas.

2) Serum levels of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin like growth factor binding protein 2 (IGFBP-2) as a novel biomarker in detection pancreatic adenocarcinoma (PDAC). Autorzy: Barbara Włodarczyk, Anita Gąsiorowska, Anna Borkowska, Ewa Małecka-Panas

 

 

V I Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „ProLongaVita” organizują konferencję VI BAŁTYCKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW Nauki medyczne i nauki o zdrowiu – badania, edukacja, współpraca.

Konferencja odbędzie się w dniach 01-02.06.2017.

Więcej informacji…

 

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  24.05.2017 r.   o godz. 1200
lek. dent. Małgorzaty Janowskiej-Bugaj
p
.t. „Ocena skuteczności światła chemiluminescencyjnego w diagnostyce chorób błony śluzowej jamy ustnej o wysokim potencjale transformacji nowotworowej”

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Sebastian Kłosek
Recenzenci:
prof. dr hab. Elżbieta Dembowska
prof. dr hab. Aida Kusiak

 

dnia  24.05.2017 r.   o godz. 1300
lek. med. Małgorztay Mikołajczyk
p.t. „Ocena  rokowania w grupie chorych z niestabilną chorobą wieńcową  lub ostrym zespołem bez uniesienia odcinka ST z wielonaczyniową chorobą wieńcową w zależności od metody rewaskularyzacji PCI vs CABG – rokowanie wczesne i odległe w obserwacji rocznej

Promotor: dr hab. Michał Kidawa

Recenzenci:
prof. dr hab. Zenon Gawor
dr hab. Zenon Huczek

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2 oraz zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego.

Sprawozdanie za 2016 rok z badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  informuje,   iż do dnia  14  kwietnia  2017 r. należy złożyć sprawozdanie  za 2016 rok z badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Sprawozdanie roczne  z wykonania zadania badawczego lub Sprawozdanie końcowe  z wykonania zadania badawczego – dotyczy tylko zadań finansowanych z konta 502 (informacje  tel. 42 272 59 26 )

Sprawozdanie w formie papierowej  należy dostarczyć : – Dziekanat ds. Nauki   pokój 10,   al. Kościuszki 4

Warunkiem rozpatrzenia  wniosków służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  na 2017 rok jest złożenie w terminie w/w sprawozdania.

Wzory sprawozdań w Zakładce – Nauka – Działalność statutowa -Badania służące rozwojowi młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich
Sprawozdanie roczne  z wykonania zadania badawczego lub
Sprawozdanie końcowe  z wykonania zadania badawczego