wstecz

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich: 

 

dnia  27.09.2017 r.

godz. 1200                   lek. med. Marka Radziszewskiego

p.t. „Analiza wyników  leczenia złamań szyjki kości udowej metodą alloplastyki połowiczej Moore`a i bipolarnej

w materiale Oddziału Ortopedyczno-Urazowego SP ZOZ w Sieradzu w latach 2009-2011”

Promotor:            dr hab. Piotr Kozłowski

Recenzenci:         prof. dr hab. Sławomir Snela, dr hab. Jacek Gągała

 

godz. 1400              mgr Agnieszki Jakubowskiej

 

p.t. „Prof. dr med. Zbigniew Garnuszewski – twórca medycyny komplementarnej w Polsce i w Europie.

Analiza stosowanych metod terapeutycznych i możliwości ich wykorzystania w terapii holistycznej.”

Promotor:    dr hab. prof. nadzw. Czesław Jeśman

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Frydrychowski, dr hab. prof. nadzw. Piotr Woźniak

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM

w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.