wstecz

Publiczna obrona prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  31.05.2017 r.

godz. 1100                   lek. med. Ewy Oszczygieł

p.t. „Hormony płciowe a zaburzenia rytmu serca u mężczyzn kwalifikowanych do implantacji kardiowertera-defibrylatora w prewencji pierwotnej.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz

Recenzenci:         dr hab. prof. nadzw. Przemysław Mitkowski

dr hab. prof. nadzw. Maciej Sterliński

 

  godz. 1200                    lek. med. Eweliny Mazur-Janik

 

p.t. „Warunki życia, choroby i opieka medyczna w getcie łódzkim 1939-1944”,

Promotor:    prof. dr hab. Jerzy Supady

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Felchner

prof. dr hab. Michał Musielak

 

  godz. 1300                    lek. med. Bogdana Fijałkowskiego

 

p.t. „Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i metabolizmu kostnego u dzieci łódzkich w wieku od 9 do 13 lat z niedoborem witaminy D.”

Promotor:    prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Sewerynek

prof. dr hab. Leszek Szewczyk

  godz. 1400                    lek. med. Aleksandry Jaworowskiej

 

p.t. „Analiza przebiegu klinicznego neutropenii wrodzonych z uwzględnieniem ich podłoża genetycznego.”

Promotor:    prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Matysiak

dr hab. prof. nadzw. Jacek Treliński

 

dnia  07.06.2017 r.

godz. 1100                   mgr Łukasza Olewnika

 

p.t. „Analiza morfologiczna i unerwienie mięśnia podeszwowego – potencjalne znaczenie kliniczne.”

Promotor:            prof. dr hab. Mirosław Topol

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Kuder

dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Bajor

 

 godz. 1200                   lek. med. Igora Selmaja

 

p.t. „Rola mechanizmów eksportu zewnątrzkomórkowego małych niekodujących RNA w przebiegu

autoimmunologicznej demielinizacji w stwardnieniu rozsianym.”

Promotor:            dr hab. Marcin Mycko

Recenzenci:         prof. dr hab. Konrad Rejdak

prof. dr hab. Marian Szczepanik

godz. 1300                   mgr Marty Bielskiej

 

p.t. „Analiza zmienności genu IKZF1 (IKAROS) w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B.”

Promotor:            prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Recenzenci:         prof. dr hab. Anna Korycka-Wołowiec

prof. dr hab. Bernarda Kazanowska

 

dnia  14.06.2017 r.

 

godz. 1300                      lek. med. Michała Orskiego               

 

p.t. „Analiza wpływu wybranych czynników na ubytek komórek śródbłonka rogówki po fakoemulsyfikacji zaćmy.”

Promotor:            dr hab. Michał Wilczyński

Recenzenci:         prof. dr hab. katarzyna Michalska-Małecka

prof. dr hab. Piotr Jurowski

 

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM

w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.