wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  21.06.2017 r. godz. 1000 lek. stom. Oskara Armaty

p.t. „Wykorzystanie przekrojów tomografii wiązki stożkowej w diagnozowaniu złamań korzeni zębów.

Badania in vitro.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Recenzenci:         prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska

prof. dr hab. Mariusz Lipski

 

godz. 1100 lek. med. Marty Baczyńskiej-Strzecha

 

p.t. „Ocena związku pomiędzy stężeniem witaminy D w surowicy krwi kobiet

rodzących, a czasem trwania ciąży z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników genetycznych,

Promotor:    dr hab. prof. nadzw. Jarosław Kalinka

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Laudański

dr hab. prof. nadzw. Kinga Polańska

 

godz. 1200 lek. med. Piotra Troski

 

p.t. „Prewelencja i wybrane cechy grzybów wyizolowanych od pacjentów z rakiem jelita grubego”,

Promotor:    prof. dr hab. Maria Dynowska

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Kurnatowski

dr hab. prof. nadzw. Michał Tenderenda

 

godz. 1300 lek. med. Ewy Jakubowicz

 

p.t. „Analiza czynników prognostycznych u chorych z przerzutami do mózgu nie drobnokomórkowego raka

płuca leczonych napromieniowaniem.”

Promotor:    prof. dr hab. Marian Reinfuss

Promotor pomocniczy: dr n. med. Michał Spych

Recenzenci: dr hab. Ewa Sierko

dr hab. Adam Maciejczyk

 

dnia  23.06.2017 r. godz. 1000 lek. med. Agaty Salskiej

 

p.t. „Wartość prognostyczna stężenia apeliny-36 u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Chiżyński

Recenzenci:         prof. dr hab. Zenon Gawor

prof. dr hab. Marcin Gruchała

 

 

godz. 1100 lek. med. Małgorzaty Dzięcioł

 

p.t. „Znaczenie prognostyczne wybranych miRNA u chorych z pierwszym w życiu ostrym zawałem serca leczonym pierwotną angioplastyką  wieńcową.”

Promotor:            prof. dr hab. Marzenna Zielińska

Recenzenci:         prof. dr hab. Andrzej Wysokiński

dr hab. prof. nadzw. J. K. Wranicz

 

godz. 1200 lek. med. Rafała Czyżykowskiego

 

p.t. „Wpływ stresu oksydacyjnego na skuteczność chemioterapii u chorych na nie drobnokomórkowego raka płuca.”

Promotor:            prof. dr hab. Piotr Potemski

Recenzenci:         prof. dr hab. Maciej Krzakowski

dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras

 

godz. 1300 lek. dent. Borysa Tomikowskiego

p.t. „Wpływ geometrii filarów i zastosowanego cementu na retencję koron osadzonych na łącznikach implantologicznych.”

Promotor:            prof. dr hab. Beata Dejak

Recenzenci:         prof. dr hab. Tadeusz Niezgodziński

dr hab. Janusz Borowicz

 

dnia  28.06.2017 r. godz. 1000 lek. med.  Katarzyny Sobczuk

p.t. „Analiza przyczyn krwawień z dróg rodnych i wskazań do diagnostycznego wyłyżeczkowania jamy macicy u kobiet w okresie przedmenopauzalnym.”

Promotor:            prof. dr hab. Jacek Suzin

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Pertyński

prof. dr hab. Tomasz Stetkiewicz

 

 godz. 1100 lek. med. Maria Dresler

 

p.t. „Ocena tolerancji i skuteczności leczenia dolegliwości uroginekologicznych przy użyciu pessarów.”

Promotor:            prof. dr hab. Jacek Suzin

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Pertyński

prof. dr hab. Witold Malinowski

 

godz. 1200 mgr Roberta Haładaja

 

p.t. „Wykorzystanie oceny napięć mięśnia prostownika grzbietu w określeniu skuteczności terapii wielokrotnego impulsu u pacjentów z przewlekłymi bólami korzeniowymi kręgosłupa lędźwiowego.”

Promotor:            prof. dr hab. Mirosław Topol

Recenzenci:         prof. dr hab. Dariusz Witoński

dr hab. Adam Kosiński

 

godz. 1300 mgr Justyny Kiszałkiewicz

 

p.t. „Ocena ekspresji wybranych klas miRNA oraz ich genów docelowych uczestniczących w szlaku sygnałowym TGF-β/SMAD oraz osi HIF-1α/VEGF/(ING)-4 w przebiegu sarkoidozy – poszukiwanie nowych markerów diagnostycznych.”

Promotor:            prof. dr hab. Ewa Brzeziańska-Lasota

Recenzenci:         prof. dr hab. Barbara Czarnocka

prof. dr hab. Anna Dubaniewicz

 

dnia  30.06.2017 r. godz. 1200 mgr  Anny Prymont-Przymińskiej

 

p.t. „Zmiany stężenia polifenoli i zdolności antyoksydacyjnej osocza po spożyciu truskawek u zdrowych osób.”

Promotor:            prof. dr hab. Dariusz Nowak

Recenzenci:         prof. dr hab. Lech Michalczuk

dr hab. prof. nadzw. Dorota Konopacka

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.