wstecz

VI Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS

 

VI Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej MICROBS

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej MICROBS. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca 2022 roku w formie online.

Konferencja ma na celu przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:

  • archeony,
  • bakterie,
  • drożdże,
  • grzyby,
  • mikroalgi,
  • oraz inne proste organizmy eukariotyczne.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. inż. Katarzyna Wolny-Koładka, prof. URK z Katedry Mikrobiologii i Biomonitoringu, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Zagrożenia mikrobiologiczne występujące w środowisku ośrodków jazdy konnej


 dr hab. inż. Marek Kieliszek, prof. SGGW z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Instytutu Nauk o Żywności, Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Drożdże wzbogacone w selen – analiza profilu kwasów tłuszczowych


Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:  https://fundacja-tygiel.pl/microbs/

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.