wstecz

Socjologia w medycynie – Uwaga Studenci II roku!!

Grupa 16, 17 – Zmiana miejsca odbywania zajęć (seminarium) z „Socjologii w medycynie” na Wydziale Lekarskim!!!
Zmianie ulega jedynie lokalizacja, daty i godziny pozostają bez zmian,tj:
12.10. (środa, godz. 8:00-9:30), pl. Hallera 1 (budynek nr 1), s. 33
19.10. (środa, godz. 8:00-9:30), pl. Hallera 1 (budynek nr 1), s. 33
26.10. (środa, godz. 8:00-9:30), CKD, s. 1.27
02.11. (środa, godz. 8:00-9:30), pl. Hallera 1 (budynek nr 1), s. 33