wstecz

XIV edycja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

Województwo Łódzkie rozpoczyna XIV edycję Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace w następujących obszarach:

   • nauk humanistycznych i społecznych;
   • nauk przyrodniczych i ścisłych;
   • nauk technicznych;
   • nauk o zdrowiu i medycznych;
   • sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.  Przedmiotem oceny są prace obronione w 2012 roku, dotychczas nienagradzane w innych konkursach.

Termin i miejsce składania prac
Wnioski wraz z pracami należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2013 roku w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302
lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, parter.

Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:  

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Nagrody oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.