wstecz

Ogłoszenie dla V roku – przedmiot Parazytologia

Zgodnie z sugestią Starosty roku V. Zaliczenie z przedmiotu Parazytologia odbędzie się w Katedrze na pl Hallera, w dniu 19.06.15 terminach:
9.30- ćwiczenie I
9.50 -ćwiczenie II