wstecz

Podsumowanie spotkania informacyjnego dla studentów pierwszego roku

3-ego października odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów pierwszego roku. Spotkanie, zorganizowane przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego, miało na celu przekazanie nowo upieczonym studentom najważniejszych informacji organizacyjnych, niezbędnych na starcie.

Spotkanie rozpoczęła część oficjalna. Zgromadzonych studentów przywitał Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Radzisław Kordek, Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Adam Antczak  oraz Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni mgr Przemysław Andrzejak. W spotkaniu uczestniczyli również pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju Dydaktyki dr hab. Marzenna Zielińska, Prodziekan ds. Nauki prof. Janusz Piekarski i Prodziekan ds. Dydaktyki   prof. Ludomir Stefańczyk.

Kolejnym etapem spotkania była prezentacja multimedialna przygotowana i poprowadzona przez kierownika Dziekanatu mgr Julitę Ławkiedraj i mgr Agatę Matusiak. Prezentacja przybliżyła studentom harmonogram pierwszego roku studiów miesiąc po miesiącu, studenci otrzymali informacje na temat osób zajmujących się Ich sprawami w Dziekanacie. Mieli także możliwość zapoznania się z nową stronę internetową Wydziału, odświeżoną tak, by zawierała jak najwięcej informacji niezbędnych studentowi.

Spotkanie zakończyło rozdanie indeksów i legitymacji oraz haseł dostępu do wirtualnej uczelni, maila studenckiego i portalu do logowania się na fakultety. Dziekanat Wydziału Lekarskiego, po raz pierwszy przygotowując prezentację w formie krótkiego niezbędnika dla studenta pierwszego roku, chciał, by student wychodzący ze spotkania miał pełen pakiet  informacji, dostęp do wszelkich pomocy i mógł bezproblemowo rozpocząć studia na Wydziale Lekarskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!

Wyniki ankiety ze spotkania informacyjnego dla studentów I roku 3 października 2011 r.