wstecz

Egzamin ustny z przedmiotu „Ratownictwo Medyczne” dla roku VI

Egzamin ustny z przedmiotu „Ratownictwo Medyczne”  dla roku VI
odbędzie się w dniach:

1.06 – g. 9.00 oraz g. 14.00
2.06 – g. 9.00 oraz g. 14.00
3.06 – g. 9.00
8.06 – g. 9.00 oraz g. 14.00
9.06 – g. 9.00
10.06 – g. 9.00
11.06 –  g. 9.00
15.06 – g. 9.00
16.06 – g. 9:00
17.06 – g. 9:00
18.06 – g. 9.00
19.06 – g. 9.00
22.06 – g. 9.00 oraz g. 14:00
23.06  – g. 9.00
24.06 – g. 9.00
25.06 – g. 9.00
26.06  – g. 9.00
29.06 – g. 9.00
30.06 – g. 9.00

Uwaga: w grupach egzaminacyjnych może być najwyżej 10 osób.