wstecz

Publiczna obrona pracy doktorskiej na Wydziale Lekarskim

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13.03.2013 r. w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

o godz. 12.00 lek. med. Barbary Uznańskiej-Loch
Praca doktorska p.t „Ocena znaczenia klinicznego i prognostycznego bezdechu sennego rozpoznanego na podstawie wskaźników elektrokardiograficznych w całodobowym EKG metodą Holtera u pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory serca o podłożu niedokrwiennym”
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa

Praca do wglądu Biblioteka Główna UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.