wstecz

Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godz. 18:00 w auli nr 4A na Wydziale Farmaceutycznym ul. Muszyńskiego 1.

Gościem posiedzenia będzie dr hab. n. med. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska – temat wystąpienia: „Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) – obraz kliniczny i leczenie”.

Zobacz zaproszenie

Udział w posiedzeniu umożliwia zdobycie 2 pkt edukacyjnych przez farmaceutów i 3 pkt edukacyjnych przez lekarzy.

Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTF
dr n. med. Anna Wojtczak

Sekretarz Oddziału Łódzkiego PTF
dr n. farm. Dariusz Andrzejczak