wstecz

Zmiana zasad kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbywania stażu…

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2015 r. zmieniła – absolwentów wyższych uczelni medycznych – do odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania Izby.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami studentów, których zamierzają podjąć od 1 października 2015 r. staż na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Uchwała