wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  24.05.2017 r.   o godz. 1200
lek. dent. Małgorzaty Janowskiej-Bugaj
p
.t. „Ocena skuteczności światła chemiluminescencyjnego w diagnostyce chorób błony śluzowej jamy ustnej o wysokim potencjale transformacji nowotworowej”

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Sebastian Kłosek
Recenzenci:
prof. dr hab. Elżbieta Dembowska
prof. dr hab. Aida Kusiak

 

dnia  24.05.2017 r.   o godz. 1300
lek. med. Małgorztay Mikołajczyk
p.t. „Ocena  rokowania w grupie chorych z niestabilną chorobą wieńcową  lub ostrym zespołem bez uniesienia odcinka ST z wielonaczyniową chorobą wieńcową w zależności od metody rewaskularyzacji PCI vs CABG – rokowanie wczesne i odległe w obserwacji rocznej

Promotor: dr hab. Michał Kidawa

Recenzenci:
prof. dr hab. Zenon Gawor
dr hab. Zenon Huczek

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2 oraz zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego.