wstecz

Uwaga!!! spotkanie informacyjne dla I roku

Przypominamy, że 3-ego października br. o godz. 10.00 w Auli Wschodniej CKD (Centrum Kliniczno- Dydaktyczne) przy ul. Pomorskiej 251 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów I roku. Na spotkaniu należy przedstawić dokument potwierdzający opłatę za indeks i legitymację oraz podpisane ślubowanie, szczegóły w piśmie przesłanym wraz z decyzją o przyjęciu na studia.