wstecz

Uwaga Studenci (rocznik 2011/2012)!

Studenci z I roku, którzy uzyskali zgodę Dziekana Wydziału Lekarskiego na zaliczenie zajęć fakultatywnych pt. „Metody efektywnego studiowania medycyny z elementami profesjonalizmu” będą odrabiać zajęcia 17,18,19.09.2012r w Zakładzie Patomorfologii .

Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa, nie ma możliwości odrabiania nieobecności.

Brak udziału w zajęciach jest jednoznaczny z niezaliczenie przedmiotu.

Dodatkowo należy pamiętać, iż nie ma możliwości dwa razy uczęszczać na te same zajęcia.