wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich Wydziału Lekarskiego

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25.01.2012 r. w auli Rektoratu al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

Godz. 11.00 mgr Anny Zarębskiej

Praca doktorska p.t. „Psychologiczno-socjologiczne uwarunkowania „ozdabiania” ciała przy pomocy tatuażu”.

Promotor: dr hab. Bogusław Antoszewski

 

Godz. 12.00 lek. med. Michała Dziuby

Praca doktorska. p.t. „Wpływ atorwastatyny na skuteczność kardiowersji i utrzymanie rytmu zatokowego u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków „.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Chiżyński.

 

Godz. 13.00 lek. med. Cecylii Smug

Praca doktorska. p.t. „Czynniki wpływające na liczne hospitalizacje chorych na schizofrenię „.

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska

 

Godz. 14.00 lek. med. Macieja Kędzierskiego

Praca doktorska. p.t. „Analiza przedszpitalnych błędów medycznych na podstawie materiału aktowego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi „.

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Berent.

 

Praca do wglądu Biblioteka Główna UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.