wstecz

Drodzy studenci, Dziekanat Wydziału Lekarskiego przypomina o praktykach

Informujemy iż, studenci zamieszkali poza Łodzią, Zgierzem i Pabianicami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego muszą dostarczyć do dziekanatu pisemną zgodę placówki, w której planowane jest odbycie praktyk z wyraźnym zaznaczeniem czy wymagane jest porozumienie między placówką a Uczelnią.

Wzór podania o wyrażenie zgody na odbycie praktyki wakacyjnej dostępny na stronie Wydziałowej
https://lekarski.umed.lodz.pl/?page_id=1203 (zgoda placówki).

Studenci zamieszkali na stałe w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach na wakacyjne praktyki studenckie zapisują się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego (Al. Kościuszki 4, pokój numer 11) w maju.

O dokładnym terminie studenci zostaną poinformowani.