wstecz

Indywidualny Tok Studiów w roku akademickim 2014/2015

W związku ze zmianami regulaminu ITS w roku akademickim 2014/2015 zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z nowym trybem rekrutacji i realizacji ITS.

Koordynator ds. ITS
dr hab. n med. Wojciech Fendler