wstecz

Badania okresowe studentów

Drodzy studenci,

Na dzień 1 października wszyscy studenci mają obowiązek zaktualizować swoje badania lekarskie, stosowne listy są w dyspozycji starostów lat, a skierowania osobiście do odbioru w Dziekanacie.

W związku z pojawiającymi się pytaniami gdzie wykonać badania, poniżej załączona została krótka instrukcja wraz z lista placówek województwa gdzie uzyskacie Państwo orzeczenia na podstawie otrzymanego skierowania. Każda z tych placówek ma przyznany limit, więc jeśli został on wyczerpany szukamy innej placówki z listy.

Osoby zamieszkałe w Łodzi na pobyt czasowy, również mogą korzystać z wskazanych miejsc, natomiast jeśli zechcą badania przeprowadzić w swoich rodzinnych stronach, wówczas należy kontaktować się wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Wszystkich obowiązuje nieprzekraczalny termin 15 września dostarczenia aktualnych badań. Niedotrzymanie w/w terminu skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach w roku akad. 2016/2017.

Powodzenia :)

Lista podmiotów: pobierz
Przydatny link do listy placówek: http://www.zdrowie.lodzkie.pl/konkursy/medycyna-pracy-1