wstecz

UWAGA – sprawozdanie z badań służących rozwojowi młodych naukowców

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  informuje  iż do dnia  28 marca 2014 r. należy złożyć sprawozdanie z badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Sprawozdanie roczne  z wykonania zadania badawczego lub Sprawozdanie końcowe  z wykonania zadania badawczego (Dziekanat ds. Nauki    pokój 10 I p. al. Kościuszki 4).

Warunkiem rozpatrzenia  wniosków służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  na 2014 rok  jest złożenie w terminie w/w sprawozdania.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu  Medycznego  w Łodzi
Prof. dr hab. n. med.
Adam Antczak

 

Wzory sprawozdań na stronie Wydziału Lekarskiego…