wstecz

Egzamin z neurologii dla V roku

STUDENCI V ROKU
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Uprzejmie informuję, że egzamin z neurologii
 odbędzie się
w dniu 16 czerwca 2015 r. w godz. 12.30-14.30  w :
1. Sali wykładowej przy ul. Pomorskiej 137:
grupy dziekańskie: 5, 6, 7, 8, 9, 10
2. Aula Zachodnia przy ul. Czechosłowackiej 8/10:
grupy dziekańskie: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
3. Sali wykładowej przy ul. Sporna 36/50 (USK Nr 4):

grupy dziekańskie: 1, 2, 3, 4
Osoby, które nie są umieszczone w    wyszczególnionych powyżej grupach studenckich zdają w sali przy ul. Spornej 36/50 (USK Nr 4 im. M. Konopnickiej).
Prosimy o przyniesienie ze sobą indeksu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Jednocześnie informuję, iż do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które odrobiły obowiązujące ćwiczenia i zaliczyły kolokwium.
Adiunkt ds. dydaktyki
dr n. med. Agata Walczak