wstecz

STUDENCI V ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Uprzejmie informujemy, że egzamin z neurologii  odbędzie się  w dniu 14 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-14.00  w:

  1. Sali wykładowej CDUM 1.19 przy ul. Pomorskiej 251:
    grupy dziekańskie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  2. Auli Palucha przy ul. Narutowicza 100:
    grupy dziekańskie: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  3. Sali wykładowej przy ul. Pomorskiej 137
    grupy dziekańskie: 19, 20, 21, 22, 23

 

Osoby, które nie są umieszczone w wyszczególnionych powyżej grupach studenckich zdają w auli Palucha

Prosimy o przyniesienie ze sobą indeksu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jednocześnie informuję, iż do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które odrobiły obowiązujące ćwiczenia i zaliczyły kolokwium.

 

Adiunkt ds. dydaktyki

dr n. med. Agata Walczak