wstecz

Sprawozdania dot. wniosków o finansowanie rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego UM w Lodzi, uprzejmie prosi o składanie sprawozdań dot. wniosków o finansowanie rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi za 2012 rok (wzór sprawozdań do pobrania na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego w zakładce dla pracowników- działalność statutowa).

Termin składania sprawozdań upływa z dniem 15 maja 2013 r.

Sprawozdania prosimy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego – Łódź, al. Kościuszki 4 Ip. pok. 10.

Urszula Kolanowska
Specjalista
Dziekanat Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi