wstecz

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję Studentów I roku Wydziału Lekarskiego, że na zebraniu Rady Pedagogicznej, która odbyła się 18 listopada 2013 r., ustalono następujące terminy egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej i letniej roku akademickiego 2013/2014. 

Biofizyka:
03.02. 2014   –  I termin egzaminu
11.02. 2014 – I termin poprawkowy
28.02. 2014 – II termin poprawkowy

 

Biologia medyczna:
5.02.2014- I  termin poprawkowy  spr. praktycznego
7.02.2014 – II termin poprawkowy spr. praktycznego
10.02. 2014  – I termin egzaminu teoretycznego
27.02. 2014-  I  termin poprawkowy  – teoretyczny
07.03. 2014 –  II termin poprawkowy  – teoretyczny


Anatomia prawidłowa:
22,23.01.2014 – zal.  sem. zimowego- poprawa I termin
25, 24.02.2014 – poprawa  II termin
3.03.2014 – poprawa III termin
9 i 10.06. 2014- I termin egzaminu praktycznego
16,17,18.06. 2014 – I termin egzaminu teoretycznego
1 i 2.09. 2014  –  I termin poprawkowy  (praktyczny i teoretyczny)
19.09. 2014 – II termin poprawkowy (praktyczny i teoretyczny)

Chemia medyczna:
23.06. 2014- I termin egzaminu
05.09. 2014  –  I termin poprawkowy
15.09. 2014 – II termin poprawkowy

 

Histologia:
14.02.2014 – zal.  sem. zimowego- II termin
5.03.2014 –   zal.  sem. zimowego- III termin
25 i 26.06. 2014 – I termin egzaminu praktycznego
30.06.2014 – I termin egzaminu teoretycznego
11.09. 2014 – I  termin poprawkowy  – praktyczny
12.09. 2014 – I termin poprawkowy  – teoretyczny
24.09. 2014 – II termin poprawkowy

 

Język angielski:
27-30.01. 2014- zaliczenie sem. zimowego- I termin
12.02.2014 –    zal.  sem. zimowego- II termin
26.02.2014 –    zal.  sem. zimowego-  III termin
13.06. 2014   –  I termin zaliczenia końcowego
08.09. 2014 – I termin poprawkowy  zaliczenia końcowego
22.09. 2014 – II termin poprawkowy zaliczenia końcowego

 

 

Dr hab. Joanna Błaszkowska
Opiekun I roku Wydziału Lekarskiego