wstecz

Uwaga Studenci I i II roku

Informujemy iż z dniem wczorajszym tj. 23 listopada 2011 zakończone zostało wprowadzanie zmian do list zapisów na zajęcia fakultatywne.

Wszyscy studenci I roku, którzy nie zapisali się na zajęcia fakultatywne w wyznaczonym terminie zostaną w przyszłym semestrze przydzieleni do zajęć z Filozofii i Filozofię Medycyny, natomiast wszyscy studenci II roku, którzy nie zapisali się na zajęcia fakultatywne w wyznaczonym terminie zostaną w przyszłym semestrze przydzieleni do drugiego dodatkowego zajęcia fakultatywnego.

 

Zpoważaniem
Prof. Marzenna Zielińska
Prodziekan ds. Rozwoju Dydaktyki Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi