wstecz

Sprawozdanie za 2015 rok z badań finansowanych służących rozwojowi młodych naukowców

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje iż do dnia 15 kwietnia 2016 r. należy złożyć sprawozdanie za 2015 rok z badań finansowanych (z nr 502) służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Sprawozdanie roczne z wykonania zadania badawczego lub Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania badawczego (informacje tel. 42 272 59 26 )

Sprawozdanie w formie papierowej należy dostarczyć :
– Dziekanat ds. Nauki pokój 10 I al. Kościuszki 4

Warunkiem rozpatrzenia wniosków służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2016 rok jest złożenie w terminie w/w sprawozdania.

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu  Medycznego  w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak