wstecz

Sukces Łódzkiej Diabetologii

Podczas VI Karpackiej Konferencji Diabetologicznej, która odbyła się w dniach 17-20 maja, ogłoszone zostało rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu na Granty Badawcze Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Z wielką przyjemnością możemy ogłosić, że spośród pięciu nagrodzonych projektów, dwa zostały przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Autorem projektu „Wpływ neuropatii autonomicznej na zmienność glikemii w grupie pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 60.000 zł jest doktor Maciej Pawłowski z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Drugim nagrodzonym projektem autorstwa doktora Wojciecha Fendlera z Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii jest badanie pod tytułem: „MicroRNA o wielkich możliwościach – charakterystyka nowej grupy markerów biologicznych w cukrzycy wieku rozwojowego”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 90.000 zł i najwyższą ilość punktów spośród wszystkich zgłoszonych projektów badawczych.

Obydwu nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Dr hab. Leszek Czupryniak Prof. UM
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Prof. dr hab. n med. Wojciech Młynarski
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii