wstecz

Nagroda PTHiT dla Młodego Badacza

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 września 2015 r. podczas Gali Otwarcia  XXVI Zjazdu PTHiT w Szczecinie Przewodnicząca Komitetu Naukowego – prof. dr hab.med. Barbara Zdziarska  wręczyła dr n. med. Ewelinie Ziółkowskiej z Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nagrodę w kategorii: Najlepsza Praca XXVI Zjazdu prezentowana przez Młodego Badacza.

Tytuł pracy: „Badania in vitro nad wpływem bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z rytuksymabem na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej z uwzględnieniem stanu mutacyjnego IGVH”

Serdecznie gratulujemy