wstecz

Informacja dla studentów II roku


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Higiena z elementami dietetyki” II R S Lekarski
odbędzie się w dniu 9 września br o godz. 11, sala komputerowa 1.11 ,  Pomorska 251.