wstecz

Szkolenie z wykorzystania platformy Ingenuity Pathway Analysis

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie z wykorzystania platformy Ingenuity Pathway Analysis, które odbędzie się w godz. 9:00 -13:00 dnia 21 września 2015 w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii (Łódź, ul. Sporna 36/50, sala komputerowa). Zajęcia poprowadzone zostaną przez Dr. Elodie Dubus z firmy QIAGEN (w języku angielskim).
Ingenuity Pathway Analysis to platforma, która wykorzystuje ręcznie weryfikowane dane dotyczące interakcji biologicznych i chemicznych oraz funkcjonalne powiązania pomiędzy molekułami występującymi w żywych organizmach. Integruje również dane pochodzące z naukowych baz danych tj. EntrezGene, RefSeq, OMIM, GWAS database, Gene Ontology, Tissue Expression Body Atlas. Wszystko to pozwala na stworzenie wielowymiarowych sieci powiązań pomiędzy białkami, genami, kompleksami, komórkami, tkankami, lekami oraz chorobami.

Zapisy na szkolenie ruszą 4 września 2015. Liczba miejsc ograniczona. Możliwość uczestnictwa w kursie on-line.

W miarę możliwości prosimy o przyniesienie własnych komputerów i o ściągnięcie i zainstalowanie oprogramowanie ze strony firmy:  https://analysis.ingenuity.com/pa/installer/select

Rejestracja:
Szkolenie na miejscu:   http://pages.ingenuity.com/92115-IPA-Poland_register-onsite.html
Szkolenie online:     http://pages.ingenuity.com/92115-IPA-Poland_register-webinar.html

 Więcej informacji…

Serdecznie zapraszamy.

Osoby do kontaktu:
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
lek. Beata Małachowska
e-mail: beata.malachowska@stud.umed.lodz.pl
dr hab. n. med. Wojciech Fendler
e-mail: Wojciech.fendler@umed.lodz.pl