wstecz

ZOSTAŃ POTENCJALNYM HONOROWYM DAWCĄ SZPIKU

ŁÓDZKI OŚRODEK DAWCÓW SZPIKU przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zaprasza osoby zainteresowane ideą honorowego dawstwa szpiku w charakterze potencjalnych dawców do:

Pracowni Immunologii Transplantacyjnej
92-213 Łódź ul. Pomorska 251

(Instytut Stomatologii, pokój 443)
tel: (42) 675 74 35 (w godzinach 8.00 – 14.30)
e-mail: szpik@csk.lodz.pl
internet: http://www.csk.lodz.pl/szpik/

ODDAJ 5 ml WŁASNEJ KRWI

I ZOSTAŃ POTENCJALNYM HONOROWYM DAWCĄ SZPIKU

MOŻESZ POMÓC OSOBOM CHORYM NA BIAŁACZKĘ LUB INNE CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO.

DLA NIEKTÓRYCH CHORYCH PRZESZCZEP SZPIKU

JEST JEDYNĄ METODĄ LECZENIA

TY TEŻ MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

  

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATA NA DAWCĘ K. KRWIOTWÓRCZYCH

 • Szpik można przeszczepić pod warunkiem identyczności antygenów transplantacyjnych– HLA dawcy i biorcy.
 •  Na świecie swój szpik oddało około dziesięciu tysięcy dawców niespokrewnionych i kilkadziesiąt tysięcy dawców rodzinnych. Niektórzy  z nich robili to wielokrotnie i nie miało to żadnego negatywnego wpływu na ich życie, zdrowie i na przyszłość. Wielu dawców szpiku również honorowo oddaje krew. Są zdrowi i żyją zupełnie normalnie. Udało się im przeżyć coś naprawdę niezwykłego!!!

 

ABY ZOSTAĆ DAWCĄ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH NALEŻY:

 1. Zgłosić się do Ośrodka Dawców Szpiku (należy mieć przy sobie dowód osobisty)
 2. Wypełnić Ankietę Stanu Zdrowia Dawcy oraz Kartę Zgłoszeniową Honorowego Dawcy Szpiku
 3. Poddać się badaniu lekarskiemu
 4.  Oddać próbkę krwi na typowanie specyficzności HLA (do badań można być po małym nietłustym posiłku)
 5. Po zakończeniu wszystkich badań, wyniki tych badań i dane osobowe będą przekazane i zarejestrowane, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, który działa przy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”, a następnie przekazane do światowej bazy BMDW i tą drogą udostępniane ośrodkom transplantacyjnym na całym świecie.
 6. W momencie gdy układ zgodności tkankowej potencjalnego dawcy okaże się wstępnie zgodny z potrzebującym pacjentem będzie to oznaczało, że może on zostać dawcą rzeczywistym i rozpocznie się procedura ostatecznego doboru dawca-biorca tj.:
  • nawiązanie kontaktu z dawcą,
  • potwierdzenie chęci oddania komórek krwiotwórczych,
  • ustalenie aktualnego stanu zdrowia
  • wykonanie szczegółowych badań uzupełniających: typowania potwierdzającego, badań wirusologicznych, grupy krwi i innych. 
  • Jeżeli potwierdzi się zgodność między dawcą a chorym, rozpoczyna się ostateczna kwalifikacja medyczna odbywająca się w ośrodku transplantacyjnym.

 

DAWCĄ SZPIKU MOŻE BYĆ:

 • Zdrowa pełnoletnia osoba, która nie przekroczyła 50 roku życia

Szczegółowe informacje:

tel./fax: 42 675 74 35

e-mail: szpik@csk.lodz.pl

Internet: http://www.csk.lodz.pl/szpik/
Dodatkowe informacje o dawstwie szpiku i narządów  na stronach:
POLTRANSPLANTU: www.szpik.info
MINISTERSTWA ZDROWIA: www.mz.gov.pl