wstecz

Uwaga słuchacze I roku

Uprzejmie  informuję  Słuchaczy  I roku  Wydziału  Lekarskiego,  że  w  dniu  5 października br. odbędzie się sprawdzenie wprowadzające (test) z ekologii medycznej oceniające znajomość rozdziału 2. podręcznika „Ekologia medyczna – wybrane zagadnienia” (red. A.Kurnatowska, P.Kurnatowski, PROMEDI, 2003).

Sprawdzenie to rozpocznie się:

w auli przy pl. Hallera 1, bud. 5  (budynek za drugim wieżowcem), o godz. 7.00   
dla grup  1 – 5,  oraz ½  grupy  6  (Bogatko Joanna, Chudzyńska Małgorzata, Glegoła Alicja, Jabłoński Piotr, Jażdżyk Piotr, Kozarzewski Paweł);

w auli przy pl. Hallera 1, bud. 5  (budynek za drugim wieżowcem),  o godz. 7.20
dla grup  7 – 11, oraz  ½  grupy 6  (Kozieł Aleksandra, Ludwiczak Agnieszka, Matusiak Katarzyna, Piekarnik Michał, Trambowicz Kamil, Tyrna Dawid);

w auli przy ul. Narutowicza 60, o godz. 7.00
dla grup 12 – 16;

w auli przy ul. Narutowicza 60, o godz. 7.20
dla grup 17 – 21.

Na zaliczenie Studenci zgłaszają się z indeksem lub innym dokumentem poświadczającym tożsamość. Nie zaliczenie wejściówki uniemożliwia przystąpienie do sprawdzenia wiadomości z ekologii w I terminie.

 

Adiunkt ds. Dydaktycznych
Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej UM
dr n. med. Anna Wójcik