wstecz

Łódzkie wspiera naukowców – wykorzystaj to!

 

16 stycznia 2013 roku rozpoczyna się I edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki  będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł.

Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2013 roku:

 • ekonomia
 • towaroznawstwo
 • matematyka
 • informatyka
 • biofizyka
 • fizyka
 • biotechnologia
 • chemia
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia
 • geografia
 • architektura i urbanistyka
 • automatyka i robotyka
 • budowa i eksploatacja maszyn
 • budownictwo
 • energetyka
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • mechanika
 • technologia chemiczna
 • włókiennictwo
 • biologia medyczna
 • medycyna
 • sztuki projektowe

Marszałek Województwa Łódzkiego w 2013 r.  przeznaczył na wsparcie łódzkich naukowców 200 tys. zł.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 16 stycznia do 15 lutego 2013 roku.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji. Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają:  

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Do pobrania