wstecz

Uwaga Studencie I i II roku!!!

W okresie od 30 stycznia do 12 lutego w 2012r. trwać będzie nabór na zajęcia fakultatywne na semestr letni (fakultety.umed.lodz.pl).
Przed dokonaniem wyboru zajęć, Student powinien zapoznać się z regulaminem i aneksem do regulaminu zamieszczonym na portalu do zapisów na fakultety, w celu zdobycia niezbędnych informacji i zasad zapisów na zajęcia.

Z poważaniem
Prof. Marzenna Zielińska
Prodziekan ds. Rozwoju Dydaktyki Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi