wstecz

KONSULTACJE dla IV roku WL

Przedmiot: Kardiologia dziecięca z elementami reumatologii

Miejsce: Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii
CSK UM Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej
Sporna 36/50
91 – 496  Łódź

Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk
Tel. (sekretariat):  42 617 77 00
e-mail: sekr.11@usk4.umed.lodz.pl

Kierownik Zakładu Reumatologii Dziecięcej:
dr hab. med. , Prof. UM  Elżbieta Smolewska

(kontakt: j/w)

Konsultacje dla studentów  dotyczące treści programowych zajęć:  do uzgodnienia z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

UWAGA: z uwagi na ograniczone warunki lokalowe i specyfikę zajęć klinicznych z pediatrii (małe sale, mali pacjenci) nie ma  możliwości odrabiania zajęć z kardiologii i reumatologii dziecięcej w dowolnym terminie.
Ew. zamiany ćwiczeń są do rozważenia tylko w WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH  i to wtedy, GDY JEST WOLNE MIEJSCE w innej grupie.
Pierwszeństwo należy do studentów ITS.

Listy grup znajdują się w sekretariacie kliniki.