wstecz

Konferencja „Prawo i Medycyna”

Oddział Łódź Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz ELSA Łódź Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa zapraszają na:

Konferencję „Prawo i Medycyna”.

Spotkanie ma spełnić rolę edukacyjną; jego celem jest zbliżenie środowisk studentów …medycyny i prawa, wymiana doświadczeń i wzajemne dokształcanie poprzez udział w dyskusjach pomiędzy przyszłymi lekarzami i prawnikami. Mamy nadzieję, że zorganizowana przez nas konferencja pozwoli uczestnikom na poszerzenie i uporządkowanie swojej wiedzy na temat szeroko rozumianego prawa medycznego, pozwoli wskazać racjonalne sposoby stosowania jego w praktyce i będzie okazją do przybliżenia stanowisk dwóch środowisk: medycznego i prawniczego.

Patronat Honorowy nad konferencją sprawują:

 • Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
 • Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska
 • Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Grzegorz Mazur
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi.

 

W programie:

 • Możliwości medycyny sądowej
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent
 • Odpowiedzialność karna za błąd medyczny
  dr n. praw. Rafał Kubiak
 • Metody biologiczne w kryminalistyce
  dr hab. prof. nadzw. Joanna Żelazna-Wieczorek
 • Regulacje prawne in vitro w Polsce
 • Prawidłowo prowadzona dokumentacja lekarska
  dr n. med. Piotr Brzeziński
 • Klauzula sumienia, odmowa zaordynowania leku lub wykonania procedury medycznej, prawne następstwa
  dr n. med. Januariusz Kaczmarek
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy
  dr n. praw. Małgorzata Serwach

 

W przerwie zapraszamy wszystkich uczestników na lunch.

Konferencja odbędzie się 12.05.2012 r. w godzinach 10.00-16.00 w sali 1.27 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251.

Wymagana rejestracja – prawoimedycyna@yahoo.com
(w wiadomości prosimy zamieścić imię i nazwisko, studenci: rok i kierunek studiów, telefon kontaktowy)

Więcej informacji na stronie: www.lodz.ifmsa.pl

a także: https://www.facebook.com/profile.php?id=724518119&ref=tn_tnmn#!/events/346491105411633/

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!