wstecz

Wykład z biologii molekularnej dla III roku

Z powodu zebrania Katedry Onkologii jutrzejszy (27 marca) wykład z biologii molekularnej dla III roku Wydz. Lekarskiego jest odwołany.