wstecz

Publiczna obrona pracy doktorskiej na Wydziale Lekarskim

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 12.12.2012 r. w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

O godz. 09.00 lek. dent. Joanna Jasińska-Piętka
Praca doktorska p.t. „Ocena skuteczności9 leczenia stanów pourazowych zębów stałych u dzieci i młodzieży”.
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska.

O godz. 10.00 lek. med. Anna Bartczak
Praca doktorska p.t.
„Ocena występowania i klinicznego znaczenia zespołu wczesnej repolaryzacji u chorych z omdleniami wazowagalnymi”.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Lelonek.

O godz. 11.00 lek. med. Bartłomiej Bartnicki
Praca doktorska p.t.
„Ocena jakości życia osób dojrzałych szkieletowo ze skoliozą i przepukliną oponowo-rdzeniową”.
Promotor: dr hab. Marcin Sibiński.

O godz. 12.00 lek. med. Grzegorz Schmidt
Praca doktorska p.t.
„Ocena strategii leczenia złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci „.
Promotor: dr hab. Marcin Sibiński.

Oraz w dniu 19. 12. 2012 r. o godz. 11.00 lek. med. Łukasz Durko
Praca doktorska p.t.
„Ekspresja receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), czynnika martwicy nowotworów (TNF?) i czynnika jądrowego kB (NF-kB) w nieswoistych chorobach zapalnych jelit „.
Promotor: prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas.

Praca do wglądu Biblioteka Główna UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.