wstecz

Otwarcie „Centrum Dydaktycznego – Łatwy Dostęp”

 

Wydział Lekarski w ramach realizowanego przez siebie projektu „Operacja Sukces – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 4 przy ulicy Spornej 36/50 w Łodzi, kierując się zasada równości i chęcią zwiększenia szans na uzyskanie tytułu lekarza dla każdego studenta podjął inicjatywę dostosowania sal dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych, które kształcą się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Pan Dziekan prof. Adam Antczak, koordynator projektu „Operacja Sukces” przekazał środki z projektu na realizację tej ważnej inicjatywy. Pozwoliło to na remont sal dydaktycznych, biblioteki i czytelni. Adaptację wejść, korytarzy i toalet tak, aby były one w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono konieczne meble i sprzęt przystosowane do indywidualnej pracy studentów z komputerem. Ponadto, sale dydaktyczne wyposażono w nowoczesny sprzęt audiowizualny pozwalający na transmisję wykładów i seminariów pomiędzy salami oraz przesyłanie obrazu i dźwięku bezpośrednio z sal operacyjnych w trakcie trwania zabiegów chirurgicznych.

W konsekwencji wspólnych działań Władz Wydziału Lekarskiego i Szpitala powstało nowoczesne multimedialne centrum dydaktyczne – „Łatwy Dostęp” w skład, którego wchodzą aula, sala do pracy indywidualnej, dwie sale dydaktyczne oraz biblioteka, które pozbawione są wszelkich utrudnień architektonicznych i pozwalają na łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.

Sale dydaktyczne przed i po remoncie…