wstecz

Stypendia Rządu Szwajcarskiego 2023/2024

Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2023/24 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1987) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2019 i przed 31 lipca 2023) reprezentujących różne dziedziny.

Zasady programu:

  • okres 12 miesięcy
  • liczba – do 4 stypendiów
  • wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego
  • wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny

Nabór trwa do 15 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ul. Polna 40 00-635 Warszawa.

Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2591:szwajcaria-zaprasza-mlodych-polskich-naukowcow&catid=26:aktualnosci&lang=pl