wstecz

Karty egzaminacyje

W roku akademickim 2011/2012 powracamy do tradycji wydawania jednej karty egzaminacyjnej na cały rok. Karta będzie wydawana TYLKO w Dziekanacie, a nie jak w poprzednim roku drukowana z wirtualnej uczelni. Każdy inny rodzaj karty nie będzie honorowany.