wstecz

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO !

Od 21 maja br. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego (pokój numer 11) wydawane będą INDYWIDUALNE IDENTYFIKATORY DLA STUDENTÓW.

Otrzymujecie je państwo bezpłatnie,  jednorazowo na cały okres studiów.  Zagubienie bądź zniszczenie tego dokumentu pociąga za sobą skutki finansowe- całkowity koszt wyrobienia nowego identyfikatora, tak jak w przypadku legitymacji studenckiej, ponosi student.

Jednocześnie informujemy, że  JESTEŚCIE PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI  DO NOSZENIA  IDENTYFIKATORA  NA WSZYSTKICH  ZAJĘCIACH!