wstecz

Studenci I roku !

Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla studentów I roku, które odbędzie się   1-ego października br. o godz. 10.00 w Auli Północnej 1000 (Centrum Dydaktyczne)  przy ul. Pomorskiej 251.

Na spotkaniu omówione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące  toku studiów. Wydawane będą legitymacje studenckie oraz  loginy i hasła dostępu do portalu umożliwiającego zapisanie się na fakultety. Zwracamy Państwa uwagę, że wypożyczenie książek z biblioteki jest możliwe po przedstawieniu  legitymacji.

 

Aby otrzymać legitymację należy:

1) przedstawić dokument potwierdzający opłatę za legitymację ( 17,- zł)

  • studenci studiów stacjonarnych dokonują wpłaty na konto numer: 80 1050 0099 6346 1111 1111 1111
  • studenci studiów niestacjonarnych dokonują wpłaty na indywidualne   konto bankowe studenta; numer konta  zostanie nadany po podpisaniu umowy  o odpłatne kształcenie na studiach niestacjonarnych  na Wydziale Lekarskim. Umowę należy podpisać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego (Al. Kościuszki 4, pokój nr 11 w godzinach 7:30-15:30; osoba do kontaktu: p. Maria Beata Bogucka, tel. 042 272 59 30 mail: maria.bogucka@umed.lodz.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września.

 

2) przynieść wydrukowane i podpisane ślubowanie

  • Tekst ślubowania można pobrać ze strony internetowej Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UM- www.lekarski.umed.lodz.pl

 

3) wypełnić ankietę oceny spotkania

  • Ankieta będzie rozdawana na początku spotkania w dniu 01.10.2012 r.

 

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!!!