wstecz

Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo Rektorzy,

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium
dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim
w roku akademickim 2021/2022, który trwać będzie
do 24 listopada 2021 r.

W trakcie trwania zakończonego naboru wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 otrzymaliśmy od studentów kierunku lekarskiego wiele sygnałów, z których wynikało, że program stypendialny cieszy się dużym zainteresowaniem, jednak z uwagi na wymaganą – nie mniejszą niż 4,2 – średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku, część osób zainteresowanych uczestnictwem w programie stypendialnym
nie spełniło kryterium średniej ocen z egzaminów.

Tym samym, rozpoczęcie naboru uzupełniającego wymagało dokonania odpowiednich zmian w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, m.in. w zakresie zmiany średniej ocen z egzaminów (została obniżona do średniej nie mniejszej niż 4,0), a także w zakresie uzupełnienia Regulaminu
o procedurę przeprowadzenia naboru uzupełniającego. Zmiana Regulaminu weszła w życie z dniem 3 listopada 2021 r.

Pragnę przypomnieć, iż warunki programu stypendialnego zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r., zmienionej uchwałą nr 131/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.4710 i 8953).

Zapoczątkowany przez Województwo Mazowieckie program stypendialny cieszy się dużą popularnością wśród studentów kierunku lekarskiego z całej Polski, dlatego ponownie gorąco zachęcam władze Uczelni do informowania przyszłych medyków o możliwości skorzystania z proponowanego wsparcia finansowego.

Szczegóły dotyczące trwającego naboru uzupełniającego, w tym obowiązujące kryteria oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” -> „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

Niezmiennie zachęcam środowisko akademickie reprezentujące Uczelnie, które kształcą studentów na kierunku lekarskim, do przekazania przyszłym medykom – przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych –   informacji na temat możliwości skorzystania z programu stypendialnego w roku akademickim 2021/2022, odsyłając ich do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Z poważeniem

Adam Struzik

Marszałek

Województwa Mazowieckiego